Dringend geld nodig

0

Dringend geld nodig

De aanzienlijke financiële druk die veel mensen ervaren kan er voor zorgen dat men niet zomaar op ieder ogenblik over voldoende geld beschikt. Dit kan grote gevolgen hebben.

In het bijzonder aan het einde van de maand hebben veel mensen het moeilijk om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Dat is vervelend, want wat wanneer er dan bijvoorbeeld nog enkele facturen moeten worden betaald?

In dat geval kan je dringend geld nodig hebben terwijl de uitbetaling van je loon nog even op zich kan laten wachten. Gelukkig hoef je in deze situatie niet meteen te wanhopen.

Voor echt dringende gevallen bestaat er immers een mogelijkheid om over te gaan tot het afsluiten van een zogenaamd mini krediet. Wij zetten de voor- en nadelen van deze steeds populairder wordende kredietvorm alvast even voor jou op een rijtje.

Waarom kiezen voor een mini krediet?

Wanneer je dringend geld nodig hebt gaat het in het merendeel van de gevallen niet om een echt groot bedrag. Dit zorgt er voor dat traditionele kredietvormen zoals bijvoorbeeld een persoonlijke lening of een doorlopend krediet eigenlijk geen optie zijn.

Bovendien moet er rekening mee worden gehouden dat er voor het ontvangen van een dergelijke lening altijd een toetsing bij het BKR moet worden uitgevoerd.

Dit geldt niet indien je er voor kiest om een mini krediet af te sluiten. Het feit dat er geen controle bij het BKR wordt uitgevoerd betekent in principe dat het voor iedereen mogelijk is om een mini krediet aan te vragen.

Een mini krediet kan in principe worden aangevraagd tot een bedrag van zo’n 750 euro. Er zijn ook varianten waarbij je meer kan lenen, maar daar kunnen afwijkende voorwaarden voor gelden.

Hoe dan ook, in het merendeel van de gevallen is deze 750 euro voor veel mensen wel voldoende. Zij hebben dan ook geen nood aan grotere bedragen en zijn hiermee aan het einde van de maand perfect uit de nood geholpen.

Je dient er wel rekening mee te houden dat geleende bedragen met een mini krediet binnen een termijn van 30 tot 40 dagen moeten worden terugbetaald.

Zorg er voor dat je dit tijdig kan doen, want anders zal er een boete in rekening worden gebracht.

Een laatste voordeel dat is verbonden aan een mini lening is terug te vinden in het feit dat een dergelijk krediet zeer snel kan worden verstrekt.

Concreet betekent dit dat het mogelijk is om binnen een termijn van amper 24 uur het benodigde geld op je rekening te hebben staan.

De zeer korte aanvraagtijd heeft uiteraard grotendeels te maken met het feit dat het bedrag dat je leent vrij beperkt is, maar daarnaast moet er ook geen controle worden gedaan bij het BKR. Voor mensen die echt dringend geld nodig hebben kan een mini krediet dus absoluut interessant zijn.

Wees niet blind voor de nadelen die er aan verbonden zijn

Hoe interessant een mini krediet misschien voor jouw situatie op het eerste zicht ook mag zijn, het moet toch gezegd dat er ook bepaalde nadelen aan verbonden zijn.

Wanneer je dringend geld nodig hebt lijkt het zeer eenvoudig te zijn om daarvoor een beroep te doen op een mini krediet, maar er zijn toch ook enkele voorwaarden waar je absoluut bij stil moet blijven staan.

Deze voorwaarden hebben zowel betrekking tot de praktische als de financiële kant van dit type van lening.

Wij hebben de diverse nadelen van een mini krediet nog even voor jou op een rijtje gezet door middel van de onderstaande opsomming:

  • Een mini krediet dient relatief snel terugbetaald te worden. Dit moet veelal gebeuren binnen de 30 tot maximaal 40 dagen na afsluiten van de overeenkomst.
  • Een mini krediet is duur. Er wordt geen rente in rekening gebracht, maar wel een instapkost of administratieve kost. Deze kost kan oplopen van 10 tot wel 20 procent of meer. Hier aandachtig voor zijn is dus erg belangrijk.
  • Betaal een mini krediet altijd tijdig terug! Ook al ben je maar één dag te laat, je zal altijd een boete aangerekend krijgen. Deze boete kan veel hoger uitvallen dan je op het eerste zicht denkt waardoor ze de stabiliteit van je financiële situatie kan beïnvloeden.

Conclusie

Voor mensen die echt dringend geld nodig hebben en die er bovendien zeker van zijn dat ze het geleende bedrag inclusief de kosten op korte termijn kunnen terugbetalen is het de moeite waard om te kijken in de richting van een mini krediet.

Een krediet als deze kan dan ook de perfecte oplossing vormen voor een moeilijke, financiële periode. Wel is het belangrijk om er rekening mee te houden dat ze geen permanente oplossing biedt.

Een mini krediet is, mede dankzij de hoge kosten die er aan verbonden zijn dan ook absoluut geen kredietvorm die je op regelmatige basis moet afsluiten.

Heb je nood aan een groter bedrag of wil je gewoon wat meer financiële ademruimte hebben? Vrees je bovendien geen BKR-toetsing? Dan kan bijvoorbeeld een doorlopend krediet misschien wel interessanter zijn.

 

Delen.

About Author

Geen reactie's toegestaan.