Is een doorlopend krediet interessant of niet?

0

Is een doorlopend krediet interessant of niet?

Het doorlopend krediet is een kredietvorm welke de voorbije jaren aanzienlijk aan populariteit heeft gewonnen. Daar waar vroeger de persoonlijke lening de absolute koploper was binnen de financiële markt wordt ze nu toch aardig op de hielen gezeten door het doorlopend krediet.

Waar komt deze populariteit nu plots vandaan? In vergelijking met een persoonlijke lening is een doorlopend krediet namelijk toch financieel heel wat minder interessant. Ja en neen.

Ondanks het feit dat een doorlopend krediet gerust als bijzonder duur kan worden bestempeld is het wel zo dat er ook enkele niet onbelangrijke voordelen aan verbonden zijn.

Wij wegen de pro’s en contra’s van een doorlopend krediet graag voor je tegenover elkaar af.

Bijzonder flexibele kredietvoorwaarden

Het eerste wat opvalt wanneer je een doorlopend krediet meer in detail gaat bekijken is dat de kredietvoorwaarden bijzonder flexibel zijn, veel flexibeler in vergelijking met een persoonlijke lening.

Het is bijvoorbeeld zo dat je bij een doorlopend krediet altijd over de mogelijkheid beschikt om eerder afbetaalde bedragen terug op te vragen.

Daarnaast kan er eigenlijk naar hartenlust meer worden afgelost wanneer je daar de mogelijkheid toe hebt. Dit alles gebeurt zonder dat je rekening dient te houden met het betalen van een bepaalde boete.

Voor mensen die op regelmatige basis tijdelijk wat extra financiële middelen voor handen moeten hebben, maar deze vrij eenvoudig terug kunnen rechtzetten is het afsluiten van een doorlopend krediet dan ook veelal interessanter in vergelijking met een persoonlijke lening.

De kosten van een doorlopend krediet

Een eerste puntje van kritiek met betrekking tot het doorlopend krediet is terug te vinden in de kosten die in rekening worden gebracht.

Het feit dat deze kredietvorm zich kenmerkt door zeer flexibele kredietvoorwaarden heeft namelijk ook een niet onbelangrijke keerzijde.

Niet alleen liggen de standaard kosten van een doorlopend krediet aanzienlijk hoger in vergelijking met deze van een persoonlijke lening, daar komt ook nog eens bij dat ze worden berekend op basis van het volledige, openstaande kredietbedrag.

De werkwijze van een doorlopend krediet zorgt er echter voor dat kredietnemers worden uitgenodigd om telkens tegen de limiet van hun lening aan te leunen.

Is dat het geval, dan betaal je dus niet zoals bij een persoonlijke lening de hoogste kosten uitsluitend aan het begin van je aflossing, maar wel gedurende de volledige looptijd.

Nog een niet onbelangrijk kenmerk van de kosten bij een doorlopend krediet is dat de rente niet is vastgesteld, maar wel over een variabel karakter beschikt.

Concreet betekent dit dat ze gedurende de looptijd van je kredietovereenkomst kan veranderen. Het verschil kan voor jou als kredietnemer positief, maar ook bijzonder negatief uitdraaien.

Het spreekt wel voor zich dat er bepaalde limieten aan een mogelijke stijging van een variabele rente zijn verbonden.

Deze limieten zorgen er voor dat de aflossing in principe relatief betaalbaar blijft, maar toch kan het op het einde van de rit zorgen voor een aanzienlijk hoger kostenplaatje.

‘Doodlopend krediet’

Net het feit dat de kredietvoorwaarden van een doorlopend krediet het eigenlijk zonder probleem mogelijk maken om eindeloos door te gaan met het in stand houden van je lening zorgt er voor dat er naar deze kredietvorm vaak wordt verwezen als zijnde een ‘doodlopend krediet’.

Daar waar je bij een persoonlijke lening perfect weet wanneer de kredietovereenkomst van start gaat alsook wanneer ze afloopt geldt dat niet voor een doorlopend krediet. In principe kan je ze dan ook zo lang gebruiken als je zelf wil.

Is een doorlopend krediet nu interessant of niet?

Je hoort ons zeker en vast niet zeggen dat een doorlopend krediet niet interessant kan zijn. Voor veel kredietnemers is het namelijk van cruciaal belang dat ze kunnen rekenen op flexibele voorwaarden, simpelweg omdat ze over een niet voldoende stabiele financiële situatie beschikken.

Je dient er bij het afsluiten van een doorlopend krediet alleen bij voorkeur wel rekening mee te houden dat je niet continue blijft aanleunen tegen de limieten.

Doe je dat wel, dan kan dat als gevolg hebben dat je wordt geconfronteerd met kosten die toch alles behalve onaanzienlijk zijn.

Heb je wel een stabiele, financiële situatie en wil je kunnen rekenen op de zekerheid van een vaste looptijd en vastgestelde rente? Dan is het afsluiten van een persoonlijke lening voor jou wellicht toch een stuk interessanter.

 

Delen.

About Author

Geen reactie's toegestaan.