Wanneer is geld lenen echt interessant?

0

Wanneer is geld lenen echt interessant?

We moeten eerlijk toegeven dat er tegenwoordig veel verschillende situaties bestaan waarin we vaak als consument niet anders kunnen dan over te gaan tot het afsluiten van een lening.

Jarenlang hebben financieel experts er op gewezen dat geld lenen voor een consument eigenlijk automatisch betekent dat er verliezen worden geleden.

Over het bedrag dat je leent moet namelijk een bepaalde rente worden betaald waardoor er inderdaad sprake kan zijn van een zeker verlies. Het moet evenwel gezegd dat dit niet voor alle situaties geldt.

Soms kan je bijvoorbeeld geld lenen zonder dat er een rente moet worden betaald en in bepaalde gevallen is het zelfs zo dat een product of machine op afbetaling je geld kan opleveren in plaats van kan kosten.

Stel jij je wel eens de vraag wanneer geld lenen nu wel en niet interessant is? Lees dan snel verder, want het antwoord hierop krijg je in dit artikel!

Geld lenen zonder rente te moeten betalen

Op het ogenblik dat je extra geld nodig hebt, bijvoorbeeld voor de aankoop van een erg duur iets is de kans groot dat je er meteen voor kiest om contact op te nemen met één of meerdere banken.

Begrijp ons niet verkeerd, hier is helemaal niets mis mee, maar zoals gezegd zullen deze banken wat geld aan je willen verdienen.

Dit betekent concreet dat je niet alleen rekening moet houden met de terugbetaling van de ontvangen sommen, daarnaast zal je uiteraard ook nog de verschuldigde intrest moeten betalen.

Het kan echter ook anders. Heb je er bijvoorbeeld al eens aan gedacht om een onderhandse lening af te sluiten?

Een onderhandse lening is een krediet welke niet wordt afgesloten bij een bank of een andere financiële instelling, maar wel bij een andere, particuliere persoon.

Dit kan een vriend zijn, maar bijvoorbeeld ook een familielid. Erg veel mensen maken bijvoorbeeld gebruik van een onderhandse lening om het bedrag te financieren dat ze nodig hebben voor de eigen inbreng bij de aankoop van een huis. In een dergelijk geval wordt de onderhandse lening dan veelal afgesloten tussen de ouders en hun kinderen.

Er wordt op papier vastgesteld op welke termijn het kredietbedrag moet worden terugbetaald en in hoeveel schijven dit precies dient te gebeuren. Tot slot kan er eventueel ook een bepaalde rente worden afgesproken, maar dit is niet verplicht. Hierdoor wordt renteloos lenen dus zonder probleem mogelijk gemaakt.

Kan geld lenen ook winstgevend zijn?

Geld lenen kan je in plaats van geld te kosten ook geld opleveren. De eerlijkheid verplicht ons echter wel om te zeggen dat dit vooral geldt voor bedrijven.

Wanneer een bedrijf een bepaalde machine aankoopt en daarvoor geld gaat lenen kan ze immers rekenen op meerdere voordelen, namelijk:

  • Men moet niet investeren met eigen middelen waardoor er nog voldoende cashflow overblijft. Hierdoor is de kans aanzienlijk kleiner dat het bedrijf in de financiële problemen komt te zitten.
  • Het aangekochte product of de machine kan reeds tijdens de aflossing van de lening geld opleveren. Hierdoor is ze mogelijks zelfs reeds vanaf dag één winstgevend.
  • Het gespreid aankopen van een duur iets levert je uiteindelijk op financieel vlak altijd het grootste voordeel op. Je zou er in principe ook voor kunnen kiezen om te huren, maar dan wordt je nooit eigenaar van de machine of het product in kwestie.

Bovenstaande voordelen zorgen er voor dat bedrijven er in de praktijk tegenwoordig steeds vaker voor kiezen om niet meer te huren, maar wel een soort van huur-koopovereenkomst af te sluiten.

Een andere mogelijkheid is dat ze gewoon het aankoopbedrag volledig financieren bij een bank of een andere kredietinstelling.

Ga er dus in ieder geval zeker en vast niet zomaar vanuit dat geld lenen per definitie altijd slecht is, dat is het immers zeker en vast niet.

Wees aandachtig voor overbodige kredieten

Tot slot wel nog een kleine waarschuwing. Bovenstaande informatie betekent namelijk ook niet dat je er altijd goed aan doet om geld te lenen voor een bepaalde aankoop of investering.

Er zijn bijvoorbeeld wel degelijk heel veel situaties waarin het eigenlijk niet echt interessant is om geld te lenen, maar je als consument waarschijnlijk gewoon niet anders kan.

Het belangrijkste voorbeeld hiervan is uiteraard het afsluiten van een autolening. Veel mensen hebben niet zomaar het benodigde bedrag in huis voor het aankopen van een auto waardoor ze er een lening voor afsluiten. In dit geval krijg je eigenlijk twee keer te maken met verlies.

Enerzijds omdat een auto doorgaans alleen maar waarde verliest (oldtimers even daar gelaten), maar ook omdat er nog een extra kost door de financiering van de bank in rekening wordt gebracht.

Omdat je veelal geen andere keuze hebt dan een lening als deze af te sluiten is het des te belangrijker dat je nutteloze leningen zoals bijvoorbeeld consumentenkredieten zoveel mogelijk probeert te voorkomen.

Alleen op deze manier zal je namelijk blijvend kunnen genieten van een stabiele en gezonde financiële situatie.

 

Delen.

About Author

Geen reactie's toegestaan.