BKR codering verwijderen

0

BKR codering verwijderen

BKR Een negatieve registratie bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel kan een bron zijn voor vele slapeloze nachten. Dergelijke negatieve coderingen staan ten minste 5 jaren vast gekoppeld aan uw gegevens, zelfs als de situatie waardoor deze codering(en) zijn opgelopen reeds lang zijn opgelost!

Heden ten dage, met de financiƫle crisis nog vers in het geheugen en de gevolgen ervan welke nog moeten komen, is het duidelijk dat steeds meer personen het financieel moeilijker zullen gaan krijgen en dus wordt de kans om hierdoor negatieve coderingen op te lopen steeds groter.

Steeds vaker maken bedrijven gebruik van het BKR als machtsmiddel om de consument te dwingen tot betaling, om deze reden staat vaak in de aanmaningen vermeld dat men zal overgaan tot melding bij het BKR indien er niet betaald wordt.

Velen met een negatieve BKR codering, zijn dan ook op zoek naar mogelijkheden om deze weer ongedaan te maken, maar in de praktijk blijkt meestal dat hier geen mogelijkheden voor zijn, en ze dus voor tenminste vijf jaren aan een dergelijke codering vast zitten.

Onterechte BKR coderingen laten rectificeren

In het geval van een onterechte negatieve registratie bij het BKR is het belangrijk na te gaan of het hier om een administratieve fout gaat, indien ja, en deze aantoonbaar is, kunt een rectificatie verzoek indienen bij de versrekker van het krediet.

U moet dan niet bij het BKR zijn(deze meldt immers niet aan, dat doet de deelnemer) maar bij de organisatie welke u foutief heeft aangemeld. Indien deze onwillig is hier op in te gaan en u van mening bent een terecht rectificatie verzoek te hebben ingediend is het mogelijk uw verzoek neer te leggen bij de geschillencommissie van het Bureau Krediet Registratie.

Tot slot is het van belang of u vooraf bent in kennis bent gesteld van een dergelijke aanmelding bij het BKR. Krediet verstrekkers zijn dit volgens de wet verplicht, en geen kennisgeving is een gegronde reden om bezwaar aan te tekenen.

Ook dit soort bezwaarschriften kan men voorleggen aan de geschillencommissie van het Bureau Krediet Registratie. Bedenk hierbij wel dat uiteindelijk de administratie van de krediet verstrekker in kwestie doorslaggevend is.

Kort gezegd om van een negatieve codering bij het BKR af te komen, is de enige optie 5 jaren te wachten tot deze verloopt.

Alleen bij foutieve registraties zijn er mogelijkheden om deze codering ongedaan te laten maken, middels een verzoek voor rectificatie bij de betreffende krediet verstrekker.

Delen.

About Author

Geen reactie's toegestaan.